Dating lv dating in latvija

Sinhronie e-pakalpojumi - viss tepat un tūlīt Visus portālā "Latvija.lv" pieejamos e-pakalpojumus var iedalīt divās grupās: Sinhrons e-pakalpojums ir tāds e-pakalpojums, kurā lietotājs izpildes rezultātu saņem bez laika aiztures, citiem vārdiem sakot, viss notiek tūlīt.

Sinhronie e-pakalpojumi ir dažādas uzziņas no valsts reģistriem vai savas informācijas pievienošana tiem.

Šī e-pakalpojuma gadījumā pakalpojuma dati lietotāja kontā portālā tiek saglabāti un ir pieejami: izpildītam pakalpojumam (reģistrācijas veikšana vai atteikums) - septiņas dienas no izsniegšanas brīža, bet, ja reģistrācija atlikta, tad 180 dienas no izsniegšanas brīža.

Savukārt nepabeigts pakalpojums pieejams 30 dienas no pakalpojuma uzsākšanas dienas.

Savukārt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra asinhronā e-pakalpojuma "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību" ietvaros elektroniski ir iespējams vien iesniegt pieprasījumu izziņas par fiziskas personas (ne) sodāmību saņemšanai, kā arī apmaksāt pakalpojumu – ar dažu portālā "Latvija.lv" pieejamo banku starpniecību.

Taču atbildi (izziņu) portālā saņemt nav iespējams – izziņu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierakstītu vēstuli, vai aizzīmogotā vēstulē (ASV imigrācijas vīzu noformēšanai). Dišlers skaidro, ka to, kādā veidā izpaužas e-pakalpojums, tostarp kā tiek organizēts asinhronais pakalpojums (ar atbildi portālā, klātienē vai tml.), nosaka tā iestāde, kas nodrošina konkrēto e-pakalpojumu. Ikviena cilvēka dzīvē ļoti būtisks var būt VRAA asinhronais e-pakalpojums "E-iesniegums iestādei".

Šo e-pakalpojumu iespējams saņemt tikai, izmantojot e-parakstu.

Kā zināms, miruša cilvēka orgānu izmantošana ir ļoti sensitīvs temats.

Piemēram, pēdējā laikā pieaugusī iedzīvotāju interese par iespējām ar e-pakalpojuma palīdzību reģistrēt gāzes ieroci tieši korelē ar medijos izskanējušo Valsts policijas atgādinājumu līdz gada beigām reģistrēt līdz 2011.gadam iegādātos gāzes ieročus.

Asinhronie e-pakalpojumi – atbilde jāgaida vai jāaun kājas Savukārt asinhrons e-pakalpojums ir tāds e-pakalpojums, kuru lietotājs uzsāk vietnē latvija.lv, bet rezultātu saņem ar laika aizturi - pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā.

Pakalpojumu apmaksāt var tikai ar dažu portālā "Latvija.lv" piedāvāto banku starpniecību.

Tags: , ,